Maya Fitness Home


Suli jóga

A SULI JÓGA foglalkozások középpontjában a mozgás áll, ugyanakkor minden pillanatát átszövi még a játékosság és a mese.

A SULI JÓGA célja:
a helyes testtartás kialakítása, gerinc prevenció
a szervezet harmonikus fejlődésének segítése
a tudatosság kialakítása
figyelem, koncentrációs képesség fejlesztése
egyensúlyérzék, hajlékonyság fejlesztése
önállóság, önbizalom, kapcsolatteremtő és kommunikációs képességek fejlesztése
mozgásfejlesztés, feszültségoldás

A gyakorlás kedvező hatása a jógaszőnyegen túl, a mindennapi életben is megtapasztalható, segít a gátlások leküzdésében, a pozitív énkép kialakulásában, egyebek mellett növeli a magabiztosságot, a határozottságot, az akaraterőt és a kitartást is. Ebben a korosztályban kiemelkedő jelentőséggel bírnak a páros és csoportos gyakorlatok, melyek a társakkal való bizalmon alapulnak, és együttműködésre ösztönöznek.

Oldott hangulatban zajlanak a jógaórák, mindenféle versengés nélkül. Mindenki saját képességei és adottságai szerint végzi a gyakorlatokat, és abban igyekszik fejlődni. :)

Ajánlott életkor: 8-14 év (lányok, fiúk)
A foglalkozások időtartama: 60 perc

További tudnivalók a foglalkozásról:
öltözet: kényelmes, a szabad mozgást lehetővé tevő ruházat.
a foglalkozásokon csak egészséges gyermekek vehetnek részt!
szülő részvétele nélküli foglalkozás.
az órákra a csatlakozás folyamatos év közben is!
a foglalkozásra NEM kell bejelentkezni!

Nyári szünet, az órák szeptemberben indulnak újra!

Dóri