Maya Fitness Home
Kedvezményes regisztráció


TSMT / Egyéni TSMT
TSMT

A TSMT módszer
A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

 
Tünetek
 

 
Kinek ajánljuk?
 

 
Árak, időpontok, jelentkezés
 Mik azok a tünetek, amikre érdemes odafigyelnünk még az iskolakezdés előtt?
Az óvodákban általában egy évvel az iskolakezdés előtt mérik fel a gyerekeket, és sajnos csak ilyenkor derül ki, hogy iskolaérettek-e. A hátralévő egy év kevés esetben elegendő a felzárkózásra, jellemzően ezeket a gyerekeket még egy évig visszatartják, így később kezdhetik el az iskolát. Már jóval hamarabb is cselekedhetünk annak érdekében, hogy az esetleges készség problémákat orvosoljuk.
Ha a gyermek nem szeret rajzolni, vagy nem tud, már intő jel a számunkra. Ha nagyon nehezen tanul meg biciklizni, visszahúzódó, félénk, vagy a játszótéren nem mer felmászni a magasba, ügyetlen, állandóan csetlik-botlik. Megmutatkozhatnak az indokolatlan agresszió jelei is vagy éppen ellenkezően a szorongás tüneteit vesszük rajta észre. A nehéz beilleszkedés, vagy a kapcsolatteremtési nehézségek, a veszélyérzet hiánya, a túlzott vakmerőség szintén e tünetegyüttesbe tartoznak.
A TSMT célja, hogy a mozgások az automatizmus szintjére kerüljenek. Így mire iskolába kerül a gyerek, ne veszítsen el energiát olyan dolgokra, amikre már nem kellene odafigyelnie. Például a finommanipuláció fejlődése a nagymozgásokat követi, mondhatni, hogy az az utolsó lépcsőfok. De ha már a nagymozgásokkal is probléma van, akkor egyértelmű, hogy a finommozgásokkal is.
Például a gyermeknek problémát okoz megfogni a ceruzát. Meg tudja ugyan csinálni, de szinte egész figyelmével arra koncentrál, ezért a maradék figyelmével már csak a felét tudja meghallani mindazoknak, amiket a tanító néni mond. Nem azért nem tud teljesíteni, mert nem elég okos, hanem azért, mert testi szinten még nem automatizálódtak azok a folyamatok, amik a sikeres iskolai beválást feltételezik.

Kiknek ajánljuk?
4-10 éves gyerekek számára
megkésett és/vagy eltérő fejlődésmenetet mutató,
hiperaktív,
figyelemzavaros,
tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő,
a sikeres iskolai beválásban rizikós,
súlyos beszédhibás,
mozgásban ügyetlen,
egyensúly-zavarral küzdő gyermekeknek.

TSMT diagnosztika, felmérés
Megmutatja, hogy a gyermek teljesítményproblémáinak oka organikus-e.
Objektív, a vizsgálat eredményét százalékban adja meg.
Iskolai beválást/beilleszkedést prognosztizálja.
Státusz és folyamat diagnosztikára alkalmas.
Nagyrészt nonverbális, utánzáson alapul a feladatok végrehajtása, emiatt elmarad a teljesítményszorongás.

A vizsgálat után a szülő maga is látja, hogy van-e elmaradás, illetve látja az elmaradás fokát, de a százalékban kimutatott teljesítmény is objektíven tükrözi a gyermek aktuális érettségét. A vizsgálat eredménye alapján megtudjuk, hogy a gyermeknek szüksége van -e valamilyen fejlesztésre. Ha igen, az eredmények azt is megmutatják, hogy egyéni vagy csoportos formában.

Az állapotfelmérés ideje: 90 perc
Az állapotfelmérés díja: 13.000 Ft

A csoportos TSMT terápia díja: 3.000 Ft / alkalom, melyet az órát tartó oktatónak kell fizetni, készpénzben.
A TSMT terápia időtartama: heti 2 alkalom, alkalmanként 45 perc
Csoportlétszám: Maximum 8 fő
Oktatók:
Jelentkezés állapotfelmérésre: Mohos Zsófia (+36/30/575-66-94)

DÉLUTÁNI időpontok, csoportonkénti bontás:
TSMT 1. csoport: hétfő 16:00-16:45 és szerda 16:00-16:45 - Ez a csoport betelt!
TSMT 2. csoport: hétfő 17:00-17:45 és szerda 17:00-17:45 - Ez a csoport betelt!
TSMT 3. csoport: hétfő 18:00-18:45 és szerda 18:00-18:45 - Ez a csoport betelt!

DÉLUTÁNI időpontok, naponkénti bontás:
Hétfő - 16:00-16:45 (45 perc - TSMT 1. csoport)
Hétfő - 17:00-17:45 (45 perc - TSMT 2. csoport)
Hétfő - 18:00-18:45 (45 perc - TSMT 3. csoport)
Szerda - 16:00-16:45 (45 perc - TSMT 1. csoport)
Szerda - 17:00-17:45 (45 perc - TSMT 2. csoport)
Szerda - 18:00-18:45 (45 perc - TSMT 3. csoport)